Област: Текстилство

Подручје рада: Текстилство и кожарство

Образовни профил: МОДНИ КРОЈАЧ

Трајање школовања: 3 године

Школовање на смеру Модни кројач одвија се по образовном моделу са елементима дуалног образовања. Један део школовања одвија се у школи, а други део у компанији која остварује сарадњу са школом. У школи ученици стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања.

Учење на радном месту почиње од друге године када ученици обављају практичну наставу у компанији и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно. Овај модел образовања занимљив је и због тога што ученици у исто време стичу практична знања и зарађују.