Јасмина Шегуљев
Директор
Татјана Јојкић
Педагог
проф. Ана Богојевић
Шеф рачуноводства / Грађанско васпитање
проф. Александар Алексић
Секретар / Устав и право / Социологија са правима грађана
проф. Славица Филиповић
Српски језик и књижевност / Језик, медији и култура
проф. Марко Самарџија
Српски језик и књижевност
проф. Зора Шарчев
Енглески језик
проф. Ханелора Трифуновић
Немачки језик
проф. Маја Мирановић
Латински језик
проф. Милан Ђорђевић
Филозофија / Социологија / Грађанско васпитање
проф. Светлана Пајић Јојкић
Историја
проф. Тијана Мелезовић
Географија
проф. Игор Парожанин
Биологија / Екологија и заштита животне средине
проф. Мирјана Михајлов
Математика
проф. Весна Врекић
Математика / Рачунарство и информатика
проф. Јелена Црнковић
Рачунарство и информатика / Савремене технологије
проф. Иван Бајин
Физика
проф. Марија Туторов
Хемија / Библиотека
проф. Марија Грубић
Образовање за одрживи развој / Примењене науке
проф. Игор Радовановић
Ликовна култура
проф. Бени Чибри
Музичка култура
проф. Зоран Мијић
Физичко васпитање
проф. Слободан Ракић
Физичко васпитање
проф. Ненад Ркман
Верска настава (Православни катихизис)
проф. Аница Зеремски
Трговац - Стручни предмети / Бизнис и економија
проф. Татјана Бублић
Трговац - Стручни предмети / Образовање за одрживи развој
проф. Страхиња Секулић
Модни кројач - Стручни предмети
проф. Марина Иванковић
Модни кројач - Стручни предмети

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Илона Ромода
Техничко особље
Снежана Марјанов
Техничко особље
Ирен Ухларик
Техничко особље
Ђорђе Зотин
Домар