КОНТАКТ ПОДАЦИ

Гимназија и Економска Школа „Светозар Милетић“

Адреса: Трг Младости 4, 21480 Србобран

Телефон: 021/730 155

Факс: 021/731 219

Е-mail: gimnazissrbobran@mts.rs

КАКО ДО ШКОЛЕ