07:15 – прво звоно, улазак у школу

07:25 – друго звоно, крај уласка у школу

07:30 – почетак часа

Сатница звоњења на 45 минута

 1. час   07:30 – 08:15
  одмор 5 минута
 2. час 08:20 – 09:05
  одмор 10 минута
 3. час 09:15 – 10:00
  одмор 20 минута
 4. час 10:20 – 11:05
  одмор 5 минута
 5. час 11:10 – 11:55
  одмор 10 минута
 6. час 12:05 – 12:50
  одмор 5 минута
 7. час 12:55 – 13:40

Сатница звоњења на 35 минута

 1. час   07:30 – 08:05
  одмор 5 минута
 2. час 08:10 – 08:45
  одмор 10 минута
 3. час 08:55 – 09:30
  одмор 20 минута
 4. час 09:50 – 10:25
  одмор 5 минута
 5. час 10:30 – 11:05
  одмор 10 минута
 6. час 11:15 – 11:50
  одмор 5 минута
 7. час 11:55 – 12:30

Сатница звоњења на 30 минута

 1. час   07:30 – 08:00
  одмор 5 минута
 2. час 08:05 – 08:35
  одмор 10 минута
 3. час 08:45 – 09:15
  одмор 15 минута
 4. час 09:30 – 10:00
  одмор 5 минута
 5. час 10:05 – 10:35
  одмор 5 минута
 6. час 10:40 – 11:10
  одмор 5 минута
 7. час 11:15 – 11:45