Област: Трговина

Подручје рада: Трговина, туризам и угоститељство

Образовни профил: ТРГОВАЦ

Трајање школовања: 3 године

Трговац, у најширем смислу, означава особу која се бави трговином. У ужем смислу се подразумева пословни човек коme трговина, односно посредовање између произвођача и потрошача одређених робе представља главну економску активност и извор прихода.

Занимање трговац спада у област рада: трговина, угоститељство и туризам у трајању од 3 године, али ученици могу наставити школовање уписујући одређене високе струковне школе. Ученици се усавршавају у области промета робе и услуга. Савладавају многа теоретска, а нарочито практична знања из ове области, вешту комуникацију и квалитетан рад са људима. Трговинска струка је захтевна струка, која од сваког радника тражи потпуну посвећеност овом послу и константну концентрацију на радном мјесту, у сваком тренутку. Ово занимање има добру репутацију и за овај профил радника увек постоји велика заинтересованост.