На почетку школске 2020/21. године сваком одељењу/групи ученика је додељена посебна учионица, у складу са прописаним превентивним мерама које имају за циљ безбедан боравак ученика и запослених у школи. Распоред одељења по учионицама истакнут је на Огласној табли у школи.