УПУТСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ  У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.

(УЧЕНИЦИ)

 • Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру/симптоме респираторне инфекције;
 • Ученици треба да проверавају телесну температуру пред полазак у школу;
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метра;
 • Све време боравка у школи треба носити маску (током боравка у школи може се користити било која масака, али на исправан начин, тако да прекрива нос и уста);
 • Маску ученик треба да носи приликом уласка ушколу, па све до доласка до своје клупе. Маска се користи приликом одговарања и сваког разговора, приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Маска се не користи само приликом седења ученика у својој клупи док слуша наставу.
 • Редовно прање руку уз употребу сапуна и воде, а након тога руке дезинфиковати средством на бази 70% алкохола, и то пре уласка у школи, приликом коришћења толаета, пре јела…
 • Редовно проветравање свих просторија, природним путем, отварањем прозора (за време сваког школског одмора);
 • Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање);
 • Саветовати ученике да не стварају гужве у учионицама, већ да буду стрпљиви и да сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4м2 по ученику;
 • У периоду одмора у школи и дворишту не стварати гужве;
 • Одржавање физичке дистанце међу ученицима током одмора, препоручује се да ученици проводе велики одмор у школском дворишту уз надзор;
 • Уколико се међу ученицима појаве симптоми респираторних инфекција са сумњом на Ковид 19, потребно је да се јави надлежној особи у школи како би се предузеле мере.

(НАСТАВНО ОСОБЉЕ)

 • Наставно особље не треба да долази у школу уколико имају повишену телесну температуру/симптоме респираторне инфекције;
 • Наставно особље треба да провери телесну температуру пред полазак у школу;
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метра;
 • Све време боравка у школи треба носити маску (током боравка у школи може се користити било која масака, али на исправан начин, тако да прекрива нос и уста);
 • Маску ученик и наставник треба да носи приликом уласка ушколу, па све до доласка до своје клупе. Маска се користи приликом одговарања и сваког разговора, приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Маска се не користи само приликом седења ученика у својој клупи док слуша наставу.
 • Редовно прање руку уз употребу сапуна и воде, а након тога руке дезинфиковати средством на бази 70% алкохола, и то пре уласка у школи, приликом коришћења толаета, пре јела…
 • Редовно проветравање свих просторија, природним путем, отварањем прозора (за време сваког школског одмора);
 • Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи;
 • Препоручује се да ученици не мењају учионице, односно да се настава за један разред одвија у истој учионици;
 • Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање);
 • Наставу физичког васпитања организовати на отвореном простору, кад год је то могуће, уколико се часови организују у сали за физичко, омогућити одржавање физичке дистанце;
 • Саветовати ученике да не стварају гужве у учионицама, већ да буду стрпљиви и да сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4м2 по ученику;
 • У периоду одмора у школи и дворишту не стварати гужве;
 • Одржавање физичке дистанце међу ученицима током одмора, препоручује се да ученици проводе велики одмор у школском дворишту уз надзор;
 • Уколико се међу запосленимапојаве симптоми респираторних инфекција са сумњом на Ковид 19, потребно је да се особа са симптомима одмах јави у Ковид 19 амбуланту надлежног Дома здравља;
 • При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну чионицу одређену за изолацију, обавестити родитеље, и надлежни институт за јавно здравље. О ученику у соби за изолацију, до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа, користећи маске и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.

(НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ)

 • Ненаставно особље не треба да долази у школу уколико имају повишену телесну температуру/симптоме респираторне инфекције;
 • Ненаставно особље треба да провери телесну температуру пред полазак у школу;
 • Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метра;
 • Све време боравка у школи треба носити маску (током боравка у школи може се користити било која масака, али на исправан начин, тако да прекрива нос и уста);
 • Редовно прање руку уз употребу сапуна и воде, а након тога руке дезинфиковати средством на бази 70% алкохола, и то пре уласка у школи, приликом коришћења толаета, пре јела…
 • На свим улазним вратима поставити средства на бази 70% алкохола, на свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (тоалети, учионице);
 • Редовно чишћење школске средине водом, сапуном или детрџентом почевши од чистијих ка прљавијим површинама, по унапред утврђеном распореду;
 • Рутинска дезинфекција просторија школе се не препоручује;
 • Редовна провера функционалности уређаја за снабдевање пијаћом водом, санитаријом и хигијеном, најмање једном дневно;
 • Више пута у току дана , у зависности од особа присутних у школи, проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити по потреби (сапуни, дезинфекциона средства, исправност славина и санитарија);
 • Редовно проветравање свих просторија, природним путем, отварањем прозора (за време сваког школског одмора);
 • Редовно отклањање отпада више пута дневно;
 • Уколико се међу запосленима појаве симптоми респираторних инфекција са сумњом на Ковид 19, потребно је да се особа са симптомима одмах јави у Ковид 19 амбуланту надлежног Дома здравља;
 • При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну чионицу одређену за изолацију, обавестити родитеље, и надлежни институт за јавно здравље. О ученику у соби за изолацију, до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа, користећи маске и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.