Област: Трговина

Подручје рада: Trgovina, turizam i ugostiteljstvo

Образовни профил: ТРГОВАЦ

Трајање школовања: 3 године

Трговац, у најширем смислу, означава особу која се бави трговином. У ужем смислу се подразумева пословни човек коme трговина, односно посредовање између произвођача и потрошача одређених робе представља главну економску активност и извор прихода.

Занимање трговац спада у област рада: трговина, угоститељство и туризам у трајању од 3 године, али ученици могу наставити школовање уписујући одређене високе струковне школе. Ученици се усавршавају у области промета робе и услуга. Савладавају многа теоретска, а нарочито практична знања из ове области, вешту комуникацију и квалитетан рад са људима. Трговинска струка је захтевна струка, која од сваког радника тражи потпуну посвећеност овом послу и константну концентрацију на радном мјесту, у сваком тренутку. Ово занимање има добру репутацију и за овај профил радника увек постоји велика заинтересованост.

СПИСАК ПРЕДМЕТА ЗА СМЕР ТРГОВАЦ

Списак аутора и уџбеника за први разред економске школе,

смер: Трговац –трогодишњи смер, школска 2017/2018.

 

Назив предмета Назив издавача Назив уџбеника или другог наставног средства Име / имена аутора Број и датум решења министра
Српски језик и књижевност JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

601-04-51/57 од 11.4.1991.
Рачунарство и информатика „КРУГ“ Београд Рачунарство и информатика за први разред гимназије и средње школе Милан Чабаркапа 650-02-393/2013-06 од 06.01.2014.

 

 

 

Списак аутора и уџбеника за други разред економске школе

смер: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР, школска 2017/2018.

Српски језик и књижевност Читанка са књижевно-теоријским појмовима за гимназије и  стручне школе JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

601-04-51/95 од 11.4.1991.
Енглески језик Еnglish in Mind 2, енг.језик за 2.раз средње школе DATA STATUS Herbert Puchta, Jeff Stranks

 

650- 02-749/2010-06 од 3.2.2011
Историја Историја за 2. разред четворогодишње стручне и уметничке школе JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Иван Бецић

 

650-02-15/2006-06 од 23.6.2006.

 

Математика Математика, уџбеник са збирком задатаказа 2. разред гимназије KLETT” Небојша Икодиновић,

Слађана Димитријевић,

Сузана Алексић

650-02-244/2014-06 од 8.10.2014.
Финансијско пословање

 

Финансијско пословање

за финансијског техничара

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Д. Богдановић

М.Бојовић

650-02-55/97-03 од 22.7.1997.

 

Основи економије Основи економије за 2. разред за све профиле JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Драгољуб Драгишић,

Богдан Илић,

Бранко Медојевић,

Милован Павловић

650-02-50/96-03 од 20.6.1996.
Пословна економија Пословна економија за 2. разред економске школе JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Мира Павловић,

Светлана Кисић

650-02-60/96-03 од 2.7.1996.

 

Рачуноводство Рачуноводство 2,

за све профиле

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Вера ПознанићЛеко

 

650-02-70/96-03 од 15.8.1996.

 

Савремена пословна кореспонденција Савремена пословна кореспонденција JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Елизабета Шарковић,

Милена Стегеншек,

Мирослава Грујић

 

650-02-00049/96-03 од 20.6.1996.

 

2011.

Основи финансија Основи финансија 2,за 2.разред ек.школе фин.техничар JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Предраг Јовановић

Гавриловић и др.

 

650-02-65/97-03 од 5.12.1997.
Економска географија Географија JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Јован Илић и др. 650-02-69/96-03 од 3.7.1996.
Верска настава   ” JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Игњатије Мидић 650-02-103/2005-06 од 11.012006..

 

 

Списак аутора и уџбеника за трећи разред економске школе

смер: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР, школска 2017/2018.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе 3

Љиљана Николић,

Босиљка Милић

 

601-04-51/95  од 11.4.1991.
„DATA STATUS” English in Mind 4, енглески језик за трећи  разред средње школе Herbert Puchta,

Jeff  Stranks,

Peter Lewis-Jones

650-02-442/2010-06 од 3.2.2011.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика

за трогодишње стручне школе

Градимир Војводић и други 650-43/89 од 26.6.1989.

 

 

„КЛЕТТ“ Социологија

за III разред стручних школа и IV разред

гимназије

Владимир Вулетић 650-02-135/2012-06 од 14.09.2012.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Статистика

за III и IV разред економске, правно-

-биротехничке и угоститељско-

-туристичке школе

Милева Жижић,

Марија Видић

 

650-666/88 од 28.12.1988.

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Рачуноводство

за финансијског и царинског техничара

Вера ПознанићЛеко

 

650-02-41/98-03 од 20.8.1998.

 

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Пословне финансије

за 3. разред финансијског техничара

Жарко Ристић,

Слободан Комазец,

Драгана Богдановић

650-02-28/98-03

од 15.4.1998.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Јавне финансије

за финансијског техничара, 3. разред

Жарко Ристић, Ђорђе Павловић,

Гордана Иванишевић

650-021-29/98-03

од 15.4.1998.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Банкарско пословање

за финансијског техничара, 3. година

Жарко Ристић, Ђорђе Павловић,

Гордана Иванишевић

650-021-29/98-03 од 15.4.1998.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Право 3

за економског и финансијског техничара

Невенка Суботић

Константиновић,

Босиљка Мијатовић

 

650-02-56/97 од 5.8.1997.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Пословна информатика Драган Маринчић,

Мирослав Сарделић

632-02-66/92-03

од 13.7.1992.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Православни катихизис

за III и IV разред средњих школа

Игњатије Мидић

 

650-02-103/2005-06 од 11.1.2006.

 

 

 

Списак аутора и уџбеника за четврти разред економске школе

смер: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР, школска 2017/2018.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Математика са збирком задатака за стручне школе са 3 часа недељно(осим економске школе) Ендре Пап, Ратко Тошић, Загорка Лозанов Црвенковић 650-711/89 од 5.4.1990.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе Љиљана Николић;

Босиљка Милић

650-648/89 од 26.6.1989.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Право

за економског и финансијског техничара

Невенка Суботић

Константиновић,

Босиљка Мијатовић

650-02-32/98-03 од 18.6.1998.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Пословна информатика за 4.раз. економске школе Драган Маринчић 632-02-66/92-03

од 13.07.1992.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Јавне финансије

за финансијског техничара

Жарко Ристић и др. 650-02-542/99-03 од 15.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Банкарско пословање

за финансијског техничара

Борко Крстић,

Александар Живковић,

Петар Бојовић

650-02-540/99-03 од 15.7.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Пословне финансије

за финансијског техничара

Ристић, Комазец, Богдановић 650-02-28/99-03

од 06.08.1999

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Осигурање

за финансијског техничара

Јелена Кочовић 650-02-23/99-03

од јула 1999

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Девизно и царинско пословање

за финансијског техничара

Милорад Унковић,

Томислав Тодоровић

650-02-8/99-03 од 5.3.1999.
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” Статистика

за III и IV разред економске, правно-

-биротехничке и угоститељско-

-туристичке школе

Милева Жижић,

Марија Видић

650-666/88 од 28.12.1988.
DATA STATUS” English in Mind 4,2nd

Edition,Енглески језик за 3 и 4 разред средње школе

HerbertPuchta

Jeff Stranks

Peter Lewis-Jones

650-02-757/2010-06 од 3.2.2011.
” JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ Православни катихизис

За 3 и 4 разред средњих школа

Игњатије Мидић 650-02-103/2005-06 од 11.012006..