Школски одбор је орган управљања у школи. Он има девет чланова и чине га по три представника запослених, родитеља и локалне самоуправе (општине). Председника и чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина општине, а чланови Школског одвора Гимназије и економске школе “Светозар Милетић” су:

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:
1. Милена Аларгић
2. Љиљана Ивошев
3. Татјана Дебељачки
ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА:
1. Наташа Мркшић
2. Слободан Миковић
3. Љиљана Стојановић
ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ:
1. Зора Шарчев
2. Лазар Трајковић
3. Светлана Пајић Јојкић