Гимназија „Светозар Милетић“ и Економска школа Србобран 
 
 
 
ПЛАН ОБРАЗОВАЊА ЗА ЕКОНОМСКУ ШКОЛУ                            
- ФИНАНСИСКИ ТЕХНИЧАР                            

 

НАСТАВНИ ПЛАН

                                       
                                           
ред. број ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРВИ РАЗРЕД УКУПНО
  разр. час наст. разр. час наст. разр. час наст. разр. час наст. разр. час наст.
недељно годиш. недељноo годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш.
T V T V T V T V T V T V T V T V T V T V
1. Српски језик и  3   111   3   111   3   111   3   102   12   435  
  књижевност                                        
2. Енглески језик 3   111   3   111   3   111   3   102   12   435  
                                           
3. Социологија                 2   74           2   74  
                                           
4. Историја 2   74   2   74                   4   148  
                                           
5. Физичко  2   74   2   74   2   74   2   68   8   290  
  васпитање                                        
6. Математика 3   111   3   111   3   111   3   102   12   435  
                                           
7. Рачунарство и   2   74                           2   74
  информатика                                        
8. Екологија 2   74                           2   74  
                                           
9. Хемија 2   74                           2   74  
                                           
10. Основи  2   74   2   74                   4   148  
  економије                                        
11. Пословна 2   74   2   74                   4   148  
  економије                                        
12. Рачуноводство 1 1 37 37 1   37   1 2 37 74         3 3 111 111
                                           
13. Савремена 1 2 37 74 1 2 74                   2 4 74 148
  пословна                                        
  коресподенција                                        
14. Статистика                 2   74   2   68   4   142  
                                           
15. Право                 2   74   2   68   4   142  
                                           
16. Основе         3   111                   3   111  
  финансија                                        
17. Пословне                  2   74           2   74  
  финансије                                        
18. Јавне                 2   74   2   68   4   142  
  финансије                                        
19. Економска         2   74                   2   74  
  географија                                        
20. Финансијско         1 1 37 37                 1 1 37 37
  пословање                                        
21. Девизно и                         3   102   3   102  
  царинско                                        
  пословање                                        
22. Банкарско                 2   74   2   68   4   142  
  пословање                                        
23. Осигурање                         2   68   2   68  
                                           
24. Пословна                 2   74   2   68   4   142  
  информатика                                        
                                           
  Укупно A: 23 5 851 185 25 3 925 111 26 2 962 74 26   884   100 10 3622 370
  Укупно A: 28 1036 28 1036 28 1036 26 884 110 3992

© 2007 Гимназија Светозар Милетић - Србобран