Разред и одељење Одељењски старешина
ПРВИ РАЗРЕД
I1 (Гимназија – општи тип) Светлана Пајић Јојкић
I2 (Трговац) Аница Зеремски
ДРУГИ РАЗРЕД
II1 (Гимназија – општи тип) Зора Шарчев
II2 (Трговац) Марија Грубић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
III1 (Гимназија – општи тип) Тијана Мелезовић
III3 (Финансијски техничар) Јованка Радановић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
IV1 (Гимназија – општи тип) Игор Парожанин
IV3 (Финансијски техничар) Лазар Трајковић