проф. Марија Туторов
Директор
Татјана Јојкић
Педагог
проф. Ана Богојевић
Шеф рачуноводства / Економија - стручни предмети
проф. Александар Алексић
Секретар / Устав и права грађана
проф. Славица Филиповић
Српски језик и књижевност / Језик, медији и култура
проф. Младен Ђуричић
Српски језик и књижевност
проф. Сања Брдар
Српски језик и књижевност
проф. Зора Шарчев
Енглески језик
проф. Лазар Трајковић
Енглески језик
проф. Ханелора Трифуновић
Немачки језик
проф. Маја Мирановић
Латински језик
проф. Софија Маџгаљ
Психологија / Грађанско васпитање / Здравље и спорт
проф. Марко Бала
Социологија
проф. Милан Ђорђевић
Филозофија
проф. Светлана Пајић Јојкић
Историја / Библиотека
проф. Тијана Мелезовић
Географија / Библиотека
проф. Игор Парожанин
Биологија и екологија
проф. Мирјана Михајлов
Математика
проф. Владимир Шараба
Математика
проф. Весна Врекић
Рачунарство и информатика
проф. Јелена Црнковић
Рачунарство и информатика / Пословна информатика
проф. Иван Бајин
Физика
проф. Марија Грубић
Хемија / Познавање робе
проф. Силвиа Гојић
Хемија
проф. Бени Чибри
Музичка култура
проф. Јелена Поповић
Ликовна култура
проф. Слободан Ракић
Физичко васпитање
проф. Зоран Мијић
Физичко васпитање
проф. Ненад Ркман
Веронаука
проф. Аница Зеремски
Економија - стручни предмети
проф. Јованка Радановић
Економија - стручни предмети
проф. Татјана Бублић
Економија - стручни предмети

ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Илона Ромода
Техничко особље
Снежана Марјанов
Техничко особље
Ирен Ухларик
Техничко особље
Ђорђе Зотин
Домар