ПРОФИЛ БРОЈ МЕСТА МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Општи смер гимназије – 4 године 30 58.14
Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику – 4 године 20 218.08
Трговац – 3 године 30 45.35

Упис у Гимназију и економску школу „Светозар Милетић“ је 31.08.2018. од 10-11 часова, и за редовне и ванредне ученике! Чекамо Вас!