Гимназија је средња школа за опште образовање која припрема ученике за факултет. Назив потиче од античке грчке речи „γυμνάσιον“ која представља физичко и интелектуално образовање младих. У немачком језику и у већем делу Европе је данашња реч „гимназија“ задржала значење интелектуалног образовања. Сви ђаци који заврше основну школу, а још увек нису донели одлуку о свом стручном опредељењу и нису у потпуности сигурни чиме желе да се баве у будућности, најбоље решење је да упишу општи смер гимназије. Општи цмер гимназије им пружа могућност да стекну комплетно знање које ће их припремити за све изазове које пружа било који факултет.

СПИСАК ПРЕДМЕТА ЗА ОПШТИ СМЕР ГИМНАЗИЈЕ

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - ОБАВЕЗНИ

* Ученик бира два изборна предмета од понуђена четири

+ Ученик бира један од два понуђена

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Напомена: Ове 2018/2019 школске године само први разред иде по реформисаним програмима наставе и учења, а други, трећи и четврти иду по старом. Нови програм ће ићи сукцесивно и решаваће се анексом.